جوک های جدید !:)))))) هرچی که دلتون بخواد اینجا هست!
بخند تا دنیا به روت بخنده!
جمعه 15 فروردین 1393 :: نویسنده : ایزابلا سوان

سلام من این وبلاگو درس کردم تا همه توش اوقات خوبی داشته باشین

امیدوارم لذت ببرین دوستای خوبم


عکسهای شخصیت کارتونی باب اسفنجی شلوار مکعبی

 

عکسهای شخصیت کارتونی باب اسفنجی شلوار مکعبی

animation of Patrick Star

[تصویر:  018bob-messbrasil.gif]

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان 

د نه د, مطالب خنده دار, اس ام اس پ نه پ

در آسانسورو باز کرده کوبونده تو سر من از درد اشکم در اومده
می گه آخی دردت اومد؟
د نه د دیدم شب جمعه اس به یاد رفتگانمون افتادم یه دیده ای تر کردم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

می خواستم به یکی از دوستام زنگ بزنم شمارشو یادم نمی اومد
به گوشی نیگا می کردم شاید یادم بیاد
بعد خواهرم اومده می گه می خوای زنگ بزنی؟
پ نه پ احساسی که بهش دارم یه حسه فوق العادست

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

رفتم در خونه رفیقم
از پشت آیفون می گه تنهایی دادا؟
پ ن پ خونه محاصره ست بهتره مقاومت نکنی

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

با دوستم سه ساعت تو صف نونوایی وایساده بودیم
صف 40 متری نوبتم شده
یارو می گه پسر جون تو هم نون می خوای ؟
د نه د تا الان قطار بازی می کردیم ما واگن آخرم بودیم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

مراقب جلسه کارت دانشجوییمو گرفته عکسمو دیده می گه خودتی؟
پ نه پ من بیل گیتسم می خواستم ریا نشه این عکسو زدم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

از دستشویی شرکت اومدم بیرون
منشیه یه نگاهی می کنه و با پوزخند می گه دستشویی بودین ؟
پ نه پ آفتابه طفلی کاره واجب داشت رفته مرخصی رفتم جاش واستادم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

دارم تو تختم می خوابم
بابام می گه داری می خوابی؟
پ ن پ دارم تشکو تست می کنم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

دو دقیقه دیر رفتم سر کلاس
استادمون رفته تو نقش می گه شما دانشجوی این کلاسید؟
پ نه پ دانشجوی کلاس آواز استاد ایرج مهدیانم
مگه شما استاد مهدیان نیستید؟

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

تو جاده پلیس دیدم دستمو کردم بیرون انگشتمو می چرخونم
رفیقم می گه : داری به ماشینای روبرویی علامت میدی؟
پ نه پ انگشتم تو دماغم بوده داغ کرده دارم خنکش می کنم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

میگم آقا خمیر دندون سفید کننده می خوام؟
میگه برا دندونات؟
پ نه پ می خوام کاسه دستشویی رو برق بندازم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

به دوستم زنگ زدم میگم ماشینم روشن نمیشه
میگه استارت میزنی روشن نمیشه؟
د نه د هنوز به اونجا نرسیدیم فعلا با خواهش و تمنا دارم کارمو پیش می برم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

سر جلسه امتحان به دختره میگم سواله 8 چی میشه؟
میگه تقلب می خوای کلک؟
پ نه پ می خواستم سر حرفو باز کنم … عشق نمی خوابه …تو رو خواستن نمی خوابه …

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام
میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟
پ نه پ منظورم کامیونو تراکتورو ایناست

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

دارم تراکِت پخش می کنم تو خونه ی مردم
بعد یه زنه اومده میگه آقا شما تراکت پخش می کنید؟
میگم پ نه پ نقاشی کشیدم دارم میندازم خونه مردم ، با اس ام اس بهم نمره بدن

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

دارم فیلم گریه دار میبینم
گریه میکردم مامانم اومده می گه فیلمش گریه داره ؟
پ نه پ خنده داره من دارم گریه می کنم کارگردانشو ضایع کنم !

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

رفتم داروخونه کرم ترک پا بگیرم
می گه واسه پا میخواین؟
پ ن پ میخوام در جهت از بین بردن ترک های کویر لوت گامی برداشته باشم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د


رفته بودم باغمون، چند تا گلابی افتاده بود باغ همسایه رفتم اونارو بردارم
صاحبش اومده میگه رفتی بالا درخت تکوندیش؟
گفتم پ ن پ درخت رو گذاشتم رو ویبره بهش زنگ زدم اینطوری شد

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

رفته بودم از یخچال میوه بردارم، بعد از چند لحظه آژیر هوشمندش بلند شد
مامانم داد زده میگه در یخچالو باز کردی؟
گفتم پ نه پ آژیر قرمزه جنگ شده

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

با یه دسته پول رفتم بانک
کارمند میگه میخوای بریزی به حساب ؟
گفتم پ ن پ عاشقتم اومدم بریزم به پات

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

وسط تابستون رفتم به مدرسه سر بزنم
ناظممون میگه : اومدی ببینی معلمای سال دیگه تون کین؟
گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ اومدم بشینم سر کلاس درس

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

داشتم آهنگو هی جلو عقب میکردم که تکست آهنگو بنویسم
دوستم میگه: تویی هی آهنگو جلو عقب میکنی؟
میگم پ نه پ خواننده رو این قسمتش خیلی تاکیید داره

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

مامانم میگه ۳۰ سالت شده نمی‌خوای سر و سامون بگیری
میگم یعنی‌ زن بگیرم؟
میگه پـَـ نـَـ پـَـ 12 ساعت کمه ۲۴ ساعته برو تو اینترنت باعث افتخار ما و فامیل شو

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

سگ افتاده دنبالم داشتم فرار میکردم
دوستم گفت سگ افتاده دنبالت
پـَـ نـَـ پـَـ مسابقه دوه میخوام اول شم

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

دارم از شرکت میام بیروون میگم خداحافظ
میگه داری میری ؟
پـَـ نـَـ پـَـ دارم میام

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

داشتم چایی می خوردم رفیقم یه مگسا زد صاف افتاد توی چایی
گفت : آخ افتاد تو چاییت؟
گفتم پـَـ نـَـ پـَـ خودش پرید اینتو یه دست به آب برسونه

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

داریم راه میریم با دوستام پام پیچ خورده خوردم زمین میگه کمک می‌خوای؟
میگم پـَـ نَ پـَـ شماها خودتونو نجات بدین من اینجا میمونم مقاومت می‌کنم بریییید برییییییید

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

اسپری سوسک کش زدم به سوسکه، سوسکه افتاده به پشت دست و پا میزنه
هم خونه ایم اومده میگه داره جون میده..؟
پـَـَـ نَ پـَـَــــ قیافه تورو دیده از خنده ریسه رفته

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

داریم 10 نفری بازی شبکه ای می کنیم
اومده میگه جدی حال میده؟
گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ عذاب داره ولی ما اسکولیم !

د نه د و پ نه پ جدید, د نه د

به مامانم میگم من میرم کارواش
میگه ماشینم میبری؟
گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ دارم میرم اونجا دوش بگیرم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان


 

مطالب طنز دانشجویی, پدر و دختر

شنبه
می گویم : استادمان گفته دانشجویی که پست الکترونیکی نداشته باشد دانشجو نیست.
می گوید : استادتان غلط کرده ؛ مگر ما دانشجو نبودیم ؟!
می گویم : پدر جان ! شما که تا سیکل بیشتر درس نخواندید ؛ در ثانی من دو ماه است که تمرین ننوشتم !
می گوید : اولا سیکل آن زمان معادل دکترای الان است ، دوما پس این دو ماه چه غلطی می کردی ؟!
می گویم : هیچ ! فقط استادمان تمرین ها را برای دانشجو ها می فرستد ، من هم که دانشجو نیستم !

=====================

یک شنبه
پس از مدت ها جروبحث بالاخره پدر جان رضایت داده تا برای من کامپیوتر بخرد !
می گویم : گفتید روی دستگاه مودم هم نصب کنند؟!
می گوید : مودم دیگر چه جانوری است ؟!
می گویم : همان جانوری که پست الکترونیکی دارد !
می گوید : آها !!

=====================

دوشنبه
برنامه شوک از تلویزیون پخش می شود ، در این برنامه دختر جوانی که عکس های مبتذلی از او در اینترنت منتشر شده در حال گریه کردن است و می گوید که من فقط یک پست الکترونیکی داشتم !
می گوید : می خواهی آبرویمان را ببری ؟!
می گویم : من بیجا کنم !
می گوید : پس برو این اینترنت را از توی اون دستگاه در بیار و بریزش توی جوب !

=====================

سه شنبه
می گوید : نه نخیر ، از بس با این اینترنت گشتی بی ادب شدی !
می گویم : مگر چه کردم ؟!
می گوید : همین که به حرف من گوش نمی کنی یعنی بی تربیت شدی !
می گویم : بخدا این اینترنت آنقدر ها که شنیده اید بد نیست ، اصلا اجازه بدید بهتان نشان بدهم که من چه استفاده ای از آن می کنم.
می گوید : لازم نکرده !! من دست به این جانور نمی زنم ، نجس است !

=====================

چهارشنبه
می گوید : وقتی به اینترنت دست میزنی دستهایت را بشور !
می گویم : چطور ؟!
می گوید : مگر نشنیده ای که آنفلوانزای خوکی آمده و به شدت هم ویروس است!
می گویم : به خدا این ویروس با آن ویروس فرق دارد ،
می گوید : ویروس ، ویروس است !

=====================

پنج شنبه
می گوید : فیس بوک هم توی همین ذلیل مرده است ؟!
می گویم : بعله !
می گوید : مرگ !

=====================

جمعه :
می گوید : اینترنت یک اغتشاشگر خارجی است که باید محاکمه شود شما هم غلط می کنی این جنایتکار را در خانه من پناه بدهی !
می گویم : شما این اطلاعات را از کجا می آورید ؟!

می گوید : ساکت باش دارم اخبار بیست و سی را گوش می دهم !

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان

سلام برو بچ من تو یه سایت عضو شدم خعلی باحاله شمام خواستین بیاین .درباره ی پیت بوله ولی بخش انجمنش درباره ی همچی هس منو یکی از دوستامم توش هستیم بچه هاشم خیلی باحالن

این ادرس سایت

http://www.rapnbeats.in

اینم ادرس پروفایل من

http://www.rapnbeats.in/Forum/Register/vampire-lover

عضو شدین تو دوستاتون ادم کنین اطلاع هم بدین ادتون کنم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 9 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سواننوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

یکی از فانتزیام اینه که یه پیرمرد پولدار تصادف کنه و من برسونمش بیمارستان و نجاتش بدم، اونم با بچه هاش مشکل داشته باشه و تمام زندگیشو به نام من بزنه و بمیره ؛ وقتی بچه هاش منو پیدا میکنن که پولارو بگیرن ، همه پولارو بندازم جلوشون بگم بردارید نامردها ، اونی که با ارزش بود پدرتون بود …

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

یکی از فانتزیام اینه که ازدواج کنم، بچه دار شیم، بچمون دختر باشه ، اسمشو بذاریم گیتا، بعد با زنم دعوا کنم و جول و پلاسش رو که خواست جمع کنه بره خونه باباش بهش بگم: هرچی میخوای ببری ببر ، فقط گیتارو با خودت نبر !!!

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

 

یکی از فانتزیای مامانم اینه که بیاد تو اتاقم ببینه همه چی مرتبه …

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

یکی از فانتزیام اینه که توی یک مهمونی یهو وارد بشم و دخترا که دارن میوه پوست می کنن همه دستاشون رو ببرن !!!

و بعد از اینکه یِکَم نشستم ، پاشم حرکت کنم به سمت افق …

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

یکی از فانتزیام اینه که یه روز پشت تلفن توی جمع بگم خودمو با اولین پرواز میرسونم …

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

یکی دیگه از فانتزیام اینه :

سوار یه پیکان تاکسی بشم ، یه تراول ۵۰تومنی تا نخورده رو بدم به راننده…

راننده بگه آقا یه نفرید ؟؟؟

منم یه کم مکث کنم و با یه لبخند معنی دار بگم : خعلی وقته …

بعدش پیاده بشم و تو افق حرکت کنم !

راننده هم از پشت صدام بزنه آقا … آقا … آقا ، بقیه پولتون !!!

منم کُتمو بندازم رو دوشمو بی توجه به راننده تو تاریکیا محو بشم …

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

 

یکی از فانتزیام اینه که تو عروسی اقوام یهوووووووو داد بزنم :

داماد چقدر انتره ، عروس ازون بدتره”

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

اس ام اس های خنده دار : فانتزی های من

بعد یه فانتزی دیگه دارم : یه جا که خیلی شلوغه گوشیم زنگ بخوره بگم : آره ، آره ، حواستون باشه ؛ “زنده می خوامش”

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 9 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان
ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ

ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ !!

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ

ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺍﻣﺮﺗﻮﻥ ??

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ

ﮔﻔﺖ : ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ!?

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ

ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﺸﯿﺪ !..

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ

ﮔﻔﺖ :ﭼﯽ ??

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ

ﮔﻔﺖ : ﮐﯽ!?

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ

ﮔﻔﺖ : ﮐﺠﺎ!?

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ

طرف ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ..

ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮﻥ
.
.
.
.
.

کنکور دادم خاله ام میگه ان شاالله قبول نشی

تا دو سال دیگه با دختر من قبول بشی
.
.
.
.
.
این فیلما که هستن وقتی فرزند خانواده تو اتاقشه

مامان باباش میرن در میزنن تا بچه اجازه نده نمیرن تو اتاقش

اینا واقعی هستن؟؟

یا فتوشاپه!! یا خطای دید!
.
.
.
.
.
آقا ما یک برادر داریم که با بالش کشتی میگیره شکست میخوره ،

تازه بعضی وقتا مصدومم میشه …

تازه بعد شکست خوردنشم باید یه دوره ریکاوری براش بزاری !

در این حد حرفه ایه !!
.
.
.
.
.
صدا و سیما در طی اقدامی مسرت بخش

تصمیم به تاسیس بیست و یكمین شبكه خود با عنوان “شبكه حلزون” گرفت.

این شبكه به منظور افزایش الانتویین و كلاژن و همچنین

كاهش خجالت از پوست به صورت بیست و چهار ساعته

اقدام به پخش تبلیغات “كرم حلزون” خواهد كرد

.

.

.

.

.

توی کتابانوشته تنبلی کار زشته
تنبل همیشه خوابه جاش توی رختخوابه…
تا اینجا شاعر خوب اومده بود
بعدیهو یارو سادیسمی میگه:
پاشو پاشو بیدارش کن

.

.

.

.

.

ما ز یاران چشمِ یاری داشتیم ؛

رفتیم دکتر چندتا قرص ضد توهم داد خدارو شکر الان بهتریم ! :|

.

.

.

.

چرا کارخونه چیپس سازی راستشو به ما نمیگه؟!
یباره بگه میخوام کیسه هوا بفروشم و رااااحت!
به خریداراشم اشانتیون چند پر چیپس میده!

والا!!!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 9 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان

چاه مکن بهر کسی! اول خودت دوم کسی!

بالاخره قبله کدوم طرفیه

بهتره این عکس رو خانومها نبینن!

بچه هم بچه های قدیم!!

ما با این چکش خیلی محکم، یه برج رو خراب کردیم!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 9 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان

بروبچ براتون عکس فرهاد مجیدی رو گذاشتم تو پی اس 2014

از امسال به این بازی تیمای استقلال و تراختور هم اصافه شدن:

jmzm3go4

اورین به افتخارش دست دست

استقلالیا موج مکزیکی یادتون نره

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 5 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان
ادوارد
49.06 درصد
(52 رای)
بلا
14.15 درصد
(15 رای)
جیکوب
12.26 درصد
(13 رای)
لارنت و جیمز و ویکتوریا
2.83 درصد
(3 رای)
الیس
11.32 درصد
(12 رای)
دار و دسته ی ولتوری
1.89 درصد
(2 رای)
رنزمه
0.94 درصد
(1 رای)
جاسپر
2.83 درصد
(3 رای)
امت
1.89 درصد
(2 رای)
رزالی
2.83 درصد
(3 رای)
شرکت کنندگان 106 نفر

همین طور که میبینین ادوارد جون بیشترین رای رو اورد اخجووووووووووووون

ممنون از اقا امیر که یاداوری کرد بذارم اینو:))))))

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 5 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان

 

ﻳﺎﺩﺵ ﺑﺨﻴﺮ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻴﺪﻳﻢ....

*

یارو از تو کلاهش ۱ دقیقه ای خرگوش در میاره
من ۲ ساله نمیتونم یه الاغ رو از تو دلم بیرون بیارم :|
 
*
دختر خانومی که برنز میکنی در حد ته دیگ خواهش میکنم ساپورت قرمز پات نکن شبیه انبر دست میشی به خدا =)))))))))
 

ﻃﻮﻃﯿﻤﻮ ﺩﺯﺩ ﺑﺮﺩ
ﺳﺮﯾﻊ ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﭘﯿﺪﺍﺵ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻓﺤﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﯿﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﻪ
ﺧﻮﺩﺷﻪ :|

نگی نه اینطوری نیس که با کله میرم تو مانیتور!!! :))))))) دقت کردین وقتی " دستشویی" داری,
هم سرعت اینترنت بالاتر میره؛ هم مطالبش جالب تر میشه....!؟؟؟
:))))))
 
 
دختره پست گذاشته :شما پسرا ته ریش میذارید ماهم ساپورت میپوشیم.
پسره کامنت گذاشته :ما ته ریشمونو میزنیم شمام ساپورتتونه درش بیارید.
 

دیدین صبحا که بیدار میشین بعدش یه لحظه دوباره میخوابین، بیدار که میشی میبینی ۳۰دقیقه گذشته...؟؟؟
حالا تابلوئه که ۲دقیقه بیشتر نخوابیدیا! فکر میکنن ما خریم...!!!
والا...

عمیقا شرمنده دزدی خواهم بود که روزی کیف مرا بزند!
فکر کن امریکا حمله کنه جنگ شه بعدما بخواییم با این پسرای این دوره بریم جنگ
علیشمس :بده اون کلاشینکوفو دست علیشمس کپلیه موفکلی..
یاس :من کسی نیستم با این تیرا دردم بیگره ولی این زخماروکی میخواد گردن بگیره؟
ساسی مانکن :نارنجکا کجا ان دنبال دامن کوتاهن؟
 
کاملا واقعی
رفتم دندون پزشکی دکتره یه نگا به دندونام کرد، بعدش گفت
خانم میری داروخونه اونجا یه چیزای درازیه که سرش ریش ریشی داره بهش میگن مسواک :| میخری روزی سه بار میزنی
 

یه دوست پسرم نداریم بهمون بگه چه خبر عزیزم؟ بگم داری بابا میشی از ترس سکته کنه!

اینا که یه تار موی همسرشون رو به یه دنیا نمیدن، اگه همونو تو غذا پیدا کنن؟..........
صداتونو نمیشنوم؟!؟!.....
بابام تازه اسمس زدن یاد گرفته، خیلی لفظ قلم اسمس می نویسه. مثلن اسمس میده :«آیا هواپیمایت فرود آمد؟ » من جواب میدم :«آری، هم اکنون بر زمین نشستیم»
 
من یادمه بچه بودم همه به عابجی بزرگم عیدی میدادن میگفدن بچه ها که پول لازم ندارن :|
الان که نرِخری شدم واس خودم باز همه به داداش کوچیکم عیدی میدن میگن تو که دیگه بزرگ شدی خودت پول درمیاری :|
اصن کلن بچه وسطیا عنن....:| :(((
 
دخترم دخترای قدیم
دخترای امروزی اصن مث مامانشون آشپزی نمیکنن
فقط مث باباشون قلیون میکشن :|
اصن ۱ وضیه هااااااااااااااااااااا
 
ﺷﻤﺎﺭﻩ کسایی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﻢ ﺍﺱ
ﻣﻴﺪﻥ:
Takhfif
Vitrin
Mosabeghe
Pishvaz
RAMEZAN
ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺍﺑﻲ ﭘﺎﺭﺱ
ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺍﻟﺖ ۲۹۵۰ ﺕ
مامان :کجایی :|
بابا :نون بخر :|
 
بهترین لب کدومه؟....لب دریا!!
برو
از خدا بترس
فک کردی ما از اوناشیم؟
 
موبایل عزیز:
من تو را پرت میکنم
لهت میکنم
به تو فحش میدهم
با مشت روی صفحه ات می کوبم.. تو را گم می کنم!
اما یک لحظه بدون تو دوام نمی آورم!
به افتخار همه موبایلا از همه ببشتر ضربه میبینند ولی همیشه با ادمند!
 
مشروبات چیست؟
به اولین روباتی که رفت مشهد مشروبات میگویند
 
چرا وقتی یه بچه آروق میزنه همه میگن :ای جان! جان، اما ما که آروق میزنیم میگن :زهرمار!!
 
ینی اگه روزی بفهمم کسی دوسم داشته و بهم نگفته
آنچنان میزنمش که بره سینه قبرستون
خب........ (بده) من اینجا دارم تو تنهایی از آمپاس شدید میمیرم بعد تو نمیای بگی؟
خب لامصب پاشو بیا بگو دیگ
 
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﮐﻤﻪ ﯼ ﭘﯿﺮﻫﻨﺸﻮﻧﻮ ﺗﺎ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﺎﻓﺸﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯽ
ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺪﯼ
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ:)))) ‬
 
 

میدونستین آیا مِریخیا وختی پاشون پیچ میخوره،
زمین نمیخورن... مریخ میخورن...!
برین حال کنین همچین اطلاعاتی در اختیارتون میذارم

 

اگه با پسر عمه تون رفتین تو یه جمع.... اولین حرکتی که می کنید اونو معرفی کنید...

مکالمه ی من با مینامون.
من :چه مینای خوشگلی
مرغ مینامون :چه مینای خوشگلی
من :هیس
مرغ مینامون :هیس
من :من یه گاگولم
مرغ مینامون :تویه گاگولی
من :توخوشگلی
مرغ مینامون :مرسی گاگول
من :|
توترافیک گیرکرده بودم انداختم تویه کوچه فرعی گازش روگرفتم
ملت هم خیال کردن من بلدم راه افتادن دنبالم
یکم اینوراونورپیچیدم آخرخوردم به بن بست خیلی ریلکس ماشین روته کوچه پارک کردم
رفتم نشستم یجاتانیم ساعت بعداون ماشینهاداشتن سروته میکردن ازکوچه دربیان
یارو شب داشته tv میدیده اخبار اعلام میکنه آب سمی شده نخورید.
زنش بیدار میشه می پرسه :چه شده؟
میگه :هیچی بلند شو یه لیوان آب بخور بخواب!!
 
یکی از بزرگترین مزیت ما آقایون اینه که عمه نمیشیم!!!!
بعععععععععععله

کار بابای من از کولر گذشته شبا میاد مودم خاموش میکنه :-|

 
 

دقت کردین فقط یه ایرانی میتونه بعد از چند روز
کنگر خوردن و لنگر انداختن و استراحت،
وقتی پاش میرسه خونه خودش
بگه :آخیش... هیچ جا خونه خود آدم نمیشه

 
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۳

پسر :به به چه خوشگلید شما.. اسمتون چیه؟
دختر :مدرسان شریف
پسر :چی؟
دختر :مدرسان شریف
پسر :واییی... کجایی هستی؟
دختر :مدرسان شریف
پسر (درحال کوبیدن سرخود به دیوار) :شمارت چنده؟
دختر :بیست و نه دوتا شیش

 
بعضیا رو خدا روشون کلی وقت گذاشته با فتوشاپ درست کرده
یه عده هم مثل من رو عجله ای با Paint ویندوز درست کرده
اینه عدل خدا؟:|
 
انسان است که اعلام میکنه۱۰%ازشارژبدن بیشترنمونده..
 
 

 

امروزتو خیابون یه بچه ۵ ساله به دوستش گفت پدسگ...
اونم برگشت گفت :نه که تو بابات آهوئه :|

 
 

 

لذتی که تو رقصیدن و قر دادن تو اتوبوس، زمان مدرسه، در حال رفتن به اردو بود
انصافا ً، وجداناً، جداً
تو هیچ دیسکویی تو دنیا نیست!!

۳

ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﺗﻮ ﺗﺎﻛﺴﯽ :ﺁﻗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ
ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻳﺪ؟
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ :ﺑﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺪ ﻛﻪ
ﻣﻴﺘﺮﻛﻴﺪ!!

پسره اومده گیر داده تو خیابون که "شمارم بگیر"، "شمارم بگیر"
خواستم از شرش خلاص شم، گفتم :خوب بده
میگه آخه خودکار ندارم
میگم بگو میزنم تو گوشیم، یه ذره فک کرده میگه :حفظ نیستم!
اصن یه وضی...
کی گفته زنا ناقص العقلن؟؟:))
 
به مامانم میگم :بزرگترین آرزوت چیه؟
میگه :زودتر زنت بدم با زنت دعوا کنم حوصلم از این یکنواختی زندگی سر رفت.
من :|
 
ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻦ
ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺪﺍﯾﯽ ﺷﺎﺭﮊ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﮐﻼﺱ ﺍﻟﮑﯽ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻥﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯿﺨﻨﺪﻥ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺷﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷن
ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﯿﺎﻥ ﯾﻪ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﯽ ﺳﺎﺩﻩ
ﺍﯾﻨﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺧﺮﺕ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯾﺸﻮﻥ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺷﺪﻥ ﮐﺼﺎﻓﻄﺎ
 
بیچاره داداشم، بچه که بود، انقد دسته بازی رو نمیدادم بهش بازی کنه، از قارچ‌خور به عنوان فیلم یاد میکنه تا بازی:)
 
دلم میخادراننده ماشین پلیس باشم بلندگودستم بگیرم بگم :راننده پژوحرکت کن! مگان :سرت روبندازپایین مگه خودت خواهرمادرنداری!؟ ماکسیمای مشکی :شیطون، دخترای خشکلی سوارکردی! پژو۲۰۶صندوق دار :اهنگت قدیمیه عوضش کن! بنزمشکی :بننننننننزمشکی :فخرمیفروشی؟! بزن بغل
 
بعضی ها هستن اس که میدن میگن برو پایین نمیفهمن صفحه های گوشی الان ۳۲ اینچه...;-)
 
 
۳

پسره تو اعلامیه پدرش نوشته:
از وقتی رفتی گرمی از این خونه رفته...!
یعنی خیلی ریز به موضوع خاموش کردن کولر اشاره کرده

 
 

ملت یه پاشون آمریکاست یه پاشون کانادا که ویزاشون باطل نشه
من یه پام تو آسانسوره اون پام بیرون اسانسور
که درش بسته نشه

 
۰۶/۰۴

باید به بعضی ها گفت:
حیف اووون کیلوبایت هایی که واسه باز کردن
پروفایل تو هدر رفت...
والللا

 
 

می خوام یه سایت راه بندازم به نام "متن ضعیف ها". جملک های رد شدتون بیارید بنویسید کلی بخندیم وپوز جملکو بزنیم.
تکبیر

 
 

از قیافه پسره معلومه مسواک شخصی هم نداره
قیافش شبیه دمپایی جلو بسته ی توالت میمونه
بعد تو اینفو زده:
“من همیشه بهترین ها واسم بوده و هست
اگه مال من نشدی قطعاً بهترین نبودی”

 

بچه که بودم یه بار مامانم خواست منو تنبیه مدرن کنه
منو تو انباری زندونی کرد منم اون تو شروع کردم به آواز خواندن با صدای بلند
یهو دیدم در باز شد مامانم با لوله جاروبرقی اومد دوباره منو تنبیه سنتی کرد!

 

من :برو گمشو.. دیگه نمیخام ببینمت
دختره :ن... تورو خدا... تنهام نذار.. بی تو میمیرم!
من :ب جهنم.. ول کن دستمو
دختره :(با گریه) بی تو دنیا برام معنی و مفهوم نداره!
من :ب درک... من ازت خوشم نمیام.. بفهم
مامانم :پاشو لنگ ظهره :|

 

عاقا من یبار داشتم تو نت چرخ های بد میزدم، بابام اومد بالا سرم وایساد، مجبور شدم کل help ویندوزو تا آخرش بخونم!!
اگه بدونید این ویندوز چه قابلیتایی داره!!!!!! :|

 

ﻳﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﻳﺶ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ :ﺩﺧﺘﺮﺗﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﺖ؟ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﻪ ﻧﻔﺦ ﮐﺮﺩﻩ, ﺑﮕﻮﺯﻩ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺸﻪ. ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻳﺎﺭﻭ ﻫﻤﺴﺎﻳﺸﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻪ :ﺩﺧﺘﺮﺗﻮ ﺩﻳﺪﻡ, ﮔﻮﺯﺷﻢ ﺑﻐﻠﺶ ﺑﻮﺩ :|

 

به نظر من جهنم زنها همین دنیاس. بالاخره خدا از آفرینش قوم شوهر یه هدفی داشته دیگه. نه؟

 

درسته مامور مخصوص حاکم بزرگ نیستم، ولی یه خورده احترام هم چیز بدی نیست.

 

دقت کردین تو رابین هود همه ساپورت پاشونه!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان

 

مجموعه ای از تصاویر بسیار جالب و دیدنی که همچی برعکسه خعلی باحاله!

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

 طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

تصاویر خنده دار

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان

 


 

طنز های خنده دار, پ نه پ جدید, جوک جدید

دستمال کاغذی گرد کردم گذاشتم تو بینی م
مامان بزرگم میگه بینیت خون اومده؟
پ نه دیدم از دماغم داره هوا میاد
گفتم حتما پنچر شدم فعلا اینو رد کنم که بادم خالی نشه

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

رفتم مغازه میگم cd دارید؟
میگه خام؟
پ ن پ تنوری باشه با قارچ و پنیر

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

میگه شما تو خونه همش سه تا بچه این؟
پ ن پ بابام مارو نمونه زده اگه مقرون به صرفه بودیم
ایشالله خط تولید انبوه رو راه اندازی بکنه

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

رفتم داروخونه میگم باند دارین؟
می گه باند پانسمان زخم؟
پ نه پ باند فرودگاه فقط بی زحمت سه بانده باشه

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

داریم لوازم میزاریم توی ماشین که بریم مسافرت
همسایمون می گه به سلامتی تشریف می برید مسافرت؟
پ ن پ ماشینمون بی تابی می کنه اومدیم پیشش زندگی کنیم تنها نباشه

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

بابام با چکش به جای میخ زده به دستم از درد دو متر رفتم آسمون اومدم پایین
تازه می پرسه خورد به دستت؟
پ ن پ یاد گل خداداد عزیزی به استرالیا افتادم
دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم عجب گلی بود

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم
یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپید
دوستم گفت گوشیتو دزدید ؟
پ ن پ برد انتی ویروس نصب کنه برام

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

به داداشم میگم سر رات داری میای یه لیوان ابم بیار
بهم می گه تشنته ؟
پ ن پ من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی
ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

رفتم مرغ فروشی به فروشنده می گم بال دارین
میگه بال مرغ؟
پ ن پ بال هواپیما چند تا کوچه پایین تر سقوط کردیم می خوام درستش کنم

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

زنگ زدم عکاسی نوبت بگیرم واسه عکس گرفتن
دختره گوشی رو برداشته ، میگم ببخشید خانم امروز وقت خالی کی دارید ؟
میگه واسه عکس گرفتن ؟
پ ن پ واسه اینکه با خونواده خدمت برسیم
بعد می خنده میگه 6 وقت داریم
بهش میگم قبل از 6 هم کسی نوبت داره ؟
پ ن پ امروز رو کلا واسه همسر آیندم خالی کردم

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

مانتوش بیشتر شبیه جلیقه آرایششم که شبیه جن شده
موهاشم مثل آنشلی قرمز کرده و باید با میکروسکوپ روسریشو دید
می گه به نظرت برم بیرون گشت ارشاد می گیرم ؟
پ ن پ می برنت صدا و سیما تو برنامه‌ی زلال احکام به سوالات شرعی مردم پاسخ بدی

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

به بابام میگم پول بده
میگه اونی که دو روز پیش گرفتی چی شد؟ نکنه همشو خرج کردی؟
تا اومدم بگم پـَـ
زد تو دهنم نذاشت حرف بزنم
من فقط می خواستم بگم پس اندازشون کردم

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده 4 لیتری تکون میدیم
طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟

پ نه پ می گیم هورا هورا ما هم از این دبه ها داریم

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

بهش می گم : زود باش دمپاییتو بده تا سوسکه نرفته
میگه : مگه میخوای بکشیش؟
پ نه پ می خوام بدم سوسکه پاش کنه نجس نشه

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

فامیلمون اومده آکواریومم رو دیده می گه غذای مخصوص بهشون میدی؟
پ نه پ پول تو جیبی میدم بهشون خودشون میرن واسه خودشون غذا می خرن

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

زنگ زدیم آتش نشانی می گه جایی آتیش گرفته؟
پ نه پ زنگ زدم ببینم امشب خونه ای بیایم مهمونی

 طنز خنده دار, پ نه پ باحال

از راننده اتوبوس میپرسم چقدر شد؟
می گه 350 بهش 400 تومن دادم
می گه یه نفری؟
پ نه پ کل اتوبوس مهمونه من

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بچه ها اول از همه بگم این فقط طنزه به شهر یا ملیتی هم نمیخواد توهین کنه فقط محض خندس همیشه یادمون باشه که هممون چه تو ایران چه درکل ،مال هرجا که باشیم یا از هر قوم و ملیتی که باشیم با بقیه فرق نداریم همه مث همیم

 


 

طنز و خنده دار, شرایط برای ازدواج

1-در شهر خرم آباد از استان لرستان:شرایط عبارتند از:
*داشتن باشگاه بدنسازی


*داشتن حداقل یك مقام نائب قهرمانی در مسابقات قویترین مردان ایران


*داشتن عكس یادگاری و امضا از فرامرز خود نگار و محراب فاطمی


*نكته:در صورتی كه عضلات شكم شش طبقه باشند امتیاز ویژه محسوب خواهد شد!(5 امتیاز)

 شرایط ازدواج, مطالب طنز و خنده دار, طنز ازدواج

2-شهر تبریز از استان آذربایجان غربی.شرایط عبارتند از:
*تلفظ حرف ق


*ادای كلمات قلقلك و قوز بالای قوز بدون كوچكترین اشتباه!


*دانستن جواب مسئله 2x2 از لحاظ مختلف


*بلد بودن جك های متعدد درباره بچه های تهران


*داشتن مدال لیاقت و شجاعت از اداره فرهنگ و هنر تبریز جهت بستن بمب به كمر و منفجر كردن كامیون حامل جك های صادراتی تبریز به استان های همجوار.

 شرایط ازدواج, مطالب طنز و خنده دار, طنز ازدواج

3-شهر رشت از استان گیلان.شرایط عبارتند از:
*داشتن رو حیه مهمان نوازی!

*داشتن روحیه مهمان نوازی!

*داشتن روحیه مهمان نوازی!

4-شهر اصفهان از استان اصفهان.شرایط عبارتند از:
*خوردن موز به صورت دو بار در هفته!

*دست و دلباز بودن

*داشتن حداقل سه بار سابقه دعوت دوستان به شام یا نهار و یا یكبار برگزاری مهمانی فامیلی

*ننازیدن به سی و سه پل و سایر ابنیه تاریخی!

*راستگویی و صداقت!!!

 شرایط ازدواج, مطالب طنز و خنده دار, طنز ازدواج

5-شهرهای سنندج و كرمانشاه از استان های كردستان و كرمانشاه.شرایط عبارتند از:
*توانایی پوشیدن شلوار استرج و تنگ به مدت 24 ساعت

*نداشتن سیبیل

*تعهد به خاك ایران و نداشتن ادعای استقلال طلبی!

*نداشتن سابقه دعوا و قلدری

*نبریدن سر نویسنده این مطلب!!!

 شرایط ازدواج, مطالب طنز و خنده دار, طنز ازدواج

7-شهر آبادان از استان خوزستان.شرایط عبارتند از:
*كوتاه كردن پشت مو و استفاده از عینك آفتابی فقط در صورت لزوم و زیر آفتاب!

*پوشیدن پیراهن و شلوار سفید

*نداشتن هیچ گونه ادعا نسبت به همنشینی با راكی-رامبو-جكی چان-بروسلی و بیل كلینتون

*نداشتن هیچ گونه ادعای مالكیت نسبت به برج ایفل â €"برج پیزا-مجسمه آزادی و برج میلاد!

*داشتن روحیه راستگویی و حقیقت طلبی(یعنی زیاد لاف نیاد)

 شرایط ازدواج, مطالب طنز و خنده دار, طنز ازدواج

8-شهر یزد از استان یزد.شرایط عبارتند از:
*توانایی زیستن در آب و هوای خوش.

*آشنایی با اشیائی چون چمن-سبزه-قناری و سایر موجودات زنده ساكن مناطق خوش آب وهوا

*نداشتن روحیه آب زیر كاه و رندی

*ادای حرف های خ و ق بدون تشدید

 شرایط ازدواج, مطالب طنز و خنده دار, طنز ازدواج

9-شهر تهران از استان تهران.شرایط عبارتند از:
*داشتن تنها دو دوست دختر

*آشنا نبودن با معنی و مفهوم كلمات دودره-تلكه-تیغیدن و ....

*داشتن روحیه جوانمردی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان

اینم  یه تست هوش توپ

من شدم 132

نابغم

اصن من استعداد درخشان این مملکتم

کیه که قدر مارو بدونه والله

حالا شمام برین یه تستی بکنین خودتونو ببینین چخبر

حالا شما چن شدین بروبچ بگین

لطفا راستشم بگین

اینم لینک کلیک کنید

در ضمن اینم از وب داداشای گلم اقا رضا و امیر اقا کش رفتم

www.wimpy-boys.mihanblog.com

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 شهریور 1392 :: نویسنده : ایزابلا سوان

بابا تو نظر سنجیم شرکت کنین دیگه این چ وعضیه اخه

واسه عمم که نذاشتم خو نظرتو بگو دیگه

چیششششششششش

حالم گرفته شد اصن

داغونم داغون

فامیل دور کجایی ک یادت گرامی و فرخنده باد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 42 )    ...   8   9   10   11   12   13   14   ...   
درباره وبلاگ


سلام به همه
این یه وبلاگه که فقط جهت سرگرمیه و خنده و شادی شما
تهیه شده
امیدوارم ساعات خوشی تو وبلاگم داشته
باشین
یادتون نره که بخندین
چون خنده
بر هر درد بی درمان دواست
خوش باشین!!!

مدیر وبلاگ : ایزابلا سوان
نویسندگان
نظرسنجی
خواننده ی مجاز ایرانی مورد علاقتون؟!

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :